GDPR

Aviz psihologic - psihologia muncii

  • Aviz psihologic la angajare.
  • Aviz psihologic pentru mentinere in functie.
  • Aviz psihologic in vederea promovarii.
  • Aviz psihologic pentru autorizarea  exercitarii meseriilor si profesiilor  cu grad mare de risc si de periculozitate  (lucrul  la inaltime, conditii de izolare, sub tensiune, persoane cu functii de decizie etc).
  • Aviz psihologic pentru sustinere concurs de admitere in magistratura INM pentru exercitarea functiei de judecator/procuror.

Examinarile: - se pot efectua si la sediul beneficiarului.
                        - pot fi individuale si colective.

In conformitate cu legea 319/14.07.2006 a securitatii in munca si a normelor generale de protectie a muncii, orice angajator este obligat sa angajeze doar persoane care in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o exercite.

CABINETUL OFERA COLABORARE
CU FIRME DE MEDICINA MUNCII !

 

<inapoi